Ανθόπουλος Βασίλειος - Χωματουργικές Εργασίες | Κέφαλος, Κως, Δωδεκάνησα  Tel: 6977792261

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Με έδρα το νησί της Κω, στα Δωδεκάνησα, το 1978 ξεκινήσαμε να παρέχουμε χωματουργικές υπηρεσίες. Με εμπειρία και υπευθυνότητα παρέχουμε υπηρεσίες σε ιδιώτες, εργολάβους οικοδομών, δήμους, κοινότητες και τεχνικές εταιρίες. Αναλαμβάνουμε πάσης φύσεως χωματουργικές εργασίες, εκσκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις κτιρίων, διαμορφώσεις χώρων, εκβραχισμούς και δομικά υλικά. Διαθέτουμε σύγχρονο εξοπλισμό για την κάλυψη όλων των αναγκών των πελατών μας.

ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΟΣ - ΚΩΣ

Ανθόπουλος Βασίλειος - Χωματουργικές Εργασίες | Κέφαλος, Κως, Δωδεκάνησα  Tel: 6977792261